Bài văn khấn tại đền ông Hoàng Bảy Bảo Hà Lào Cai

 • Ngày đăng: 2019-04-02 10:50
 • Tác giả: PHẠM VĂN TUYỂN
 • Danh mục: Tin tức
 • Bài văn khấn nôm lễ ở đền đức ông hoàng bảy ngắn gọn

  Bài văn khấn nôm lễ ở đền đức ông Hoàng Bảy Bảo Hà Lào Cai ngắn gọn chính xác nhất, văn khấn nôm đền ông Hoàng Bảy còn được gọi là đền Bảo Hà. Đền ông hoàng bải là di tích được xây trên ngọn núi Cấm thuộc xã Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai, nổi tiếng là linh thiêng, được rất nhiều người thành kính sùng bái.

  Bài văn khấn nôm lễ ở đền đức ông hoàng bảy ngắn gọn

  Bài văn khấn nôm lễ ở đền đức ông hoàng bảy ngắn gọn

  Sắm lễ khi đi lễ đền ông Hoàng Bảy

  • Lễ mặn: Mâm xôi, gà (gà trống bày nguyên cả con)
  • Lễ chay: Rượu, bia, nước ngọt, nước khoáng, hoa tươi quả tốt, bánh, kẹo (kẹo lạc, oản), trà, thuốc lá, ít vàng lá, hương, nến, tiền trần, cau trầu, 1000 vàng Bốn Phủ, 1000 vàng tím… Nếu những ai có điều kiện hơn có thể sắm thêm một cỗ ngựa tím cùng với minh nghi quần, áo, hia, mũ đầy đủ.

  Xem thêm :

  Văn khấn bài cúng tại đền ông Hoàng Bảy

  Gió nam thoảng đưa hương bay ngào ngạt
  Bóng ác tà đã gác non tây
  Trăng in mặt nước vơi đầy
  Bảo Hà có tích xưa nay còn truyền
  Quan Hoàng Bảy trần miền Băc địa
  Hợp binh hùng lục thuỷ Thao Giang
  Quân cơ mưu lược luận bàn
  Doang trung thường có hai hoàng vào ra
  Quan Hoàng Bẩy Bảo Hà chính vị
  Cùng tướng công đệ nhị Hoàng Hai
  Can qua dâu bể biến dời
  Anh hùng xưa đã ra người cung tiên
  Nhớ công đức lập đền phụng sự
  Thổ, Mán, Nùng tiên nữ dâng hoa
  Thú vui điếu khách bàn trà
  Phong lưu thuốc cống Bảo Hà dâng ông
  Hoàng hoa tửu khăn hồng gối xếp
  Ngự tính tình phong nguyệt hoạ ca
  Nhắn ai lên đất Bảo Hà
  Nếm mùi phong nguyệt ấy là thần tiên
  Cõi Bắc địa còn truyền cổ tích
  Quan Bảo Hà thực đích trung quân
  Sinh thời làm tướng trung thần
  Tấc lòng yêu nước thương dân hãy còn
  Dẫu bể cạn non mòn cũng quyết
  Thử ra tài cho biết oai danh
  Bao phen lẫm liệt tung hoành
  Định an xã tắc đề binh cõi ngoài
  Đất Lào Cai là nơi dụng võ
  Quyết ra tay đội ngũ tiến công
  Biên cương súng nổ đùng đùng
  Sa trường sương núi máu sông chẳng nề
  Đem quân về Thất Khê phòng thủ
  Đền Bảo Hà lạc thú huê viên
  Mãn tuần chiếu hạc hồi thiên
  Tấm thân thoát lánh nghiệp duyên cõi trần
  Bỗng một trận sầu vân ám kết
  Hiện chân hình dạo Bắc hết Nam
  Vui cùng nước biếc trăng ngàn
  Tốt tươi quả lạ trăng vàng đìu hiu
  Độ dân xã ngày Nghiêu tháng Thuấn
  Cõi Việt Nam Bắc trấn oai danh
  Từ bi cải dữ làm lành
  Chọn ngươi nữ tú nam thanh chấm đồng
  Kẻ xuôi ngược dưới sông trên bộ
  Ai khẩn cầu tế độ thì qua
  Hoàng về trắc giáng điện toà
  Hộ trì đệ tử vinh hoa thọ trường.

  Bản văn khấn khi đi đền ông hoàng bảy

  Bảo Hà đất ấy phong quang
  Thỉnh Ông Hoàng Bảy xe loan ngự về
  Bắc Nam đôi sứ vào ra
  Đồn rằng Ông Bảy Bảo Hà tối linh

  Văn khấn lễ tạ đền ông hoàng bảy

  Nam mô a di Đà Phật!
  Nam mô a di Đà Phật!
  Nam mô a di Đà Phật!
  Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật
  Ngũ phương ngũ phật, thập phương thập phật
  Hằng hà sa số Đức Phật công đức, công lượng vô biên.
  Đệ trước án tiền, kín lạy Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quán thế âm bồ tát
  Cung Phật thỉnh Thánh, cung thỉnh thiên cung tấu thỉnh thiên đình, sám hối:
  Tam phủ thần vương, tứ phủ thánh đế
  Con xin sám hối Thiên phủ Thánh Đế – Cao thiên Thượng thánh- Đại từ Nhân giả – Huyền khung Cao Thượng đế -Ngọc Hoàng Đại Thiên tôn.
  Con sám hối Nhạc Phủ Thánh Đế – (Tản Viên Sơn Thánh) -ngũ nhạc thần vương – năm phương sơn động
  Con sám hối Thủy Phủ Thánh Đế – (Lạc Long Quân Đại Đế) – Bát Hải Long Vương – tám phương cửa bể
  Con sám hối Địa phủ Thánh Đế- thập điện minh vưong tòa chương địa phủ
  Bắc Cực Trung Thiên Tam nguyên tam phẩm tam quan
  Con sám hối Đại Thánh Nam Tào Lục Ty duyên thọ tinh quân
  Con sám hối Đại Thánh Bắc Đẩu Cửu hoàn giải ách tinh quân
  Cửu tinh thiên chúa thập nhị bát tú chư bộ thiên binh chư dinh văn võ.
  Con sám hối tấu lạy quốc mẫu vua bà bơ tòa tiên thánh tứ phủ Thánh Mẫu:
  Kính lạy Cửu trùng thánh mẫu .bán thiên công Chúa Thiên tiên thánh mẫu
  Kính lạy địa tiên thánh mẫu quỳnh hoa Liễu Hạnh Vân Hương Thánh Mẫu
  Mã Hoàng Công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương thiên tiên Thánh Mấu.
  Kính lạy Thánh Mẫu Đệ Tam thủy cung, Xích Lân long Nữ,Thủy Tinh Công chúa
  Kính lạy Đức Mẫu thượng ngàn Diệu nghĩa diệu tín thiền sư
  Tuần Quán Đông Cuông đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương.
  Con lạy trần triều hiển thánh Hưng Đạo Đại Vưong
  Trần triều Khải Thánh , Vương Phụ Vưong mẫu Vương phu nhân
  Tứ vị Vưong tử- Nhị Vị Vương cô- vương tế vương tônLiệt vị tướng tướng công đồng Trần Triều
  Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn linh
  Bách vị các quan ngũ vị tôn quan
  + Quan đệ nhất Thượng Thiên
  +Quan đệ nhị thượng ngàn
  +Quan đệ tam thoải phủ
  +Quan đệ tứ khâm sai
  +Quan đệ ngũ tuần tranh
  Con sám hối điều thất tôn quan- Hoàng triệu tôn quan
  Con lạy tứ phủ chầu bà thập nhị chầu bà
  + Chầu đệ nhất thượng thiên
  + Chầu đệ nhị thượng ngàn
  + Chầu đệ tam thủy phủ
  + Chầu đệ tứ khâm sai
  + Chầu năm Suối Lân
  + Chầu sáu Lục Cung
  + Chầu bảy Kim Giao
  + Chầu tám Bát Nàn
  + Chầu chín cửu tỉnh
  + Chầu mười Mỏ Ba
  + Chầu Bé Bắc Lệ
  + Chầu bà bản đền
  Con lạy Tứ phủ thánh hoàng thập vị thánh hoàng
  Sám hối ông bơ thoải quốc, ông bảy Bảo Hà, ông mười Nghệ An
  Sám hối tứ phủ thánh cô
  + Cô đệ nhất thượng thiên
  + Cô đôi Đông Cuông
  + Cô bơ Thác Hàn
  + Cô tư địa phủ
  + Cô năm Suối Lân
  + Cô sáu Lục Cung
  + Cô bảy Kim Giao
  + Cô tám đồi chè
  + Cô Chín Sòng Sơn
  + Cô mười Đồng Mỏ
  + Cô bé sơn lâm
  + Cô bé bản đền
  Sám hối tứ phủ thánh cậu: cậu cả cậu đôi cậu bơ cậu bé
  Con lạy ngũ dinh thần tướng-ngũ hổ thần quan
  Con lạy thanh xà tướng quân- bạch xà tướng quân
  Con lạy công đồng các bóng các giá, mười tám cửa rừng, mười hai cửa bể.
  Con lạy chầu chúa thủ đền cùng quan thủ điện, thổ địa thần kỳ thần linh bản xứ
  Đê tử con là:………………………………………. ……………………………
  Ngụ tại:…………………………………….. ………………………………………….
  Kim niên kim nguyệt ,cát nhật lương thời
  Mậu tý niên…nguyệt…..thời
  Đệ tử con nhất tâm nhất lễ đêm tưởng ngày mong nhất tâm chí thiết nhất dạ chí thành
  nhất tâm tưởng vạn tâm cầu-tu thiết nhang hoa lễ vật tờ đơn cánh sớ
  Mang miệng tới tâu-mang đầu tới bái-cửa đình thần tam tứ phủ .
  Trên mẫu độ dưới gia hộ mẫu thương -vuốt ve che chở -phù hộ độ trì
  Cho con: ba tháng hè chín tháng đông-đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối ,
  Tứ thời bát tiết-tháng thuấn ngày nghiêu-phong thuận vũ hòa -tai qua nạn khỏi.
  Mẫu cho con được sáng hai con mắt-bằng hai bàn chân-,
  Mẫu ban lộc dương tiếp lộc âm-cho lộc mùa xuân cho tài mùa hạ
  Cho tươi như lá cho đẹp như hoa-phúc lộc đề đa tiền tài mang tới,
  Mẫu cho con lộc ăn lộc nói-lộc gói lộc mở,lộc gần lộc xa,
  Hồ hết lại có hồ vơi lại đầy-điều lành mang đến điều dữ mang đi.
  Mẫu cứu âm độ dương cứu đường độ chợ-vuốt ve che chở nắn nở mở mang.
  Cải hung vi cát cải hạo vi tường-thay son đổi số nảy mực cầm cân.
  Mẫu phê chữ đỏ Mẫu bỏ chữ đen-cho con đựơc trăm sự tốt vạn sự lành
  Trên quý dưới yêu trên vì dưới nể-cho gặp thầy gặp bạn gặp vạn sự lành
  Mẫu ban danh ban diện ban quyền-cho con có lương có thực có ngân có xuyến-tài như xuyên chí lộc tựa vân lai
  Cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc-cầu bình an đắc bình an
  Trồng cây đắp phúc cho con được nở cành xanh lá phúc lộc đề đa
  Cho trên thuận dưới hòa-trên bảo dưới nghe trên đe dưới sợ.
  Mẫu cho nước chảy một dòng-thuyền xuôi một bến,bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ
  Năm xung Mẫu giải xung-tháng hạn giải hạn
  Cho gia trung con dc trong ấm ngoài êm nhân khang vật thịnh duyên sinh trường thọ
  Đệ tử con người trần mắt thịt nhỡn nhục nan chi việc âm chưa tường việc dương chưa tỏ.
  Tuổi con còn trẻ, tóc con còn xanh ăn, con ăn chưa sạch, con bạch chưa thông
  Ăn chưa nên đọi, nói chưa nên lời, không biết kêu sao cho thấu, tấu sao cho tường,
  Con biết tới đâu con tâu tới đấy, ba điều ko sảy bảy điều ko sai.
  Trăm tội mẫu xá vạn tội mẫu thương.Mẫu xá u xá mê xá lỗi xá lầm.
  Mẫu soi đường chỉ lối cho con biết đường mà lội biết lối mà lần
  Hôm nay đệ tử con lễ bạc tâm thành con giàu một bó con khó một nén giàu làm kép hẹp làm đơn,
  Thiếu mẫu cho làm đủ vơi mẫu cho làm đầy.
  Mẫu chấp kỳ lễ vật-chấp lễ chấp bái
  Chứng tâm cho lời kêu tiếng khấn của con bay như phượng lượn như hoa tới cửa ngài ngồi tời ngai ngài ngự.
  Cho con sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm.
  Con nam mô a di đà phật(3 lần)

  ====>>> Xem thêm bài văn khấn lễ tạ mộ tiết thanh minh đầy đủ chính xác nhất

  Đôi nét về Đá mỹ nghệ Ninh Vân

  Cơ sở đá mỹ nghệ ninh vân chúng tôi chuyên thiết kế, thi công, lắp đặt, bán sẵn, các sản phẩm đá mỹ nghệ như: Lăng thờ chung bằng đá, Khu lăng mộ gia đinh dòng họ gia tộc bằng đá, lăng mộ đá đẹpmộ đá một máimộ ba mái đá, mộ đá không mái, mộ đá đơn, mộ đá đôi, cổng tam quan đá đình chùa, cổng nhà thờ họ, mẫu mộ tháp đá, bàn thờ thiên bằng đá,cây hương thờ thiên ngoài trời, cột đáđá kê chân cột, đài phun nước, linh vật,rồng đá, chiếu rồng, voi đá, ngựa đá, cuốn thư tắc môn bình phong đá, …

  Để được tư vấn tốt nhất về sản phẩm quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ.

  Cơ sở đá mỹ nghệ ninh vân:

  • Địa chỉ: Làng nghề đá Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình
  • Điện thoại tư vấn hỗ trợ khách hàng: 0904.576.345
  • Website: https://langdaninhvan.vn
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MỸ NGHỆ NINH VÂN
 • Địa chỉ: Làng đá mỹ nghệ Ninh Vân - Hoa Lư - Ninh Bình
 • Điện thoại: 0904576345
 • Email: langdaninhvanvn@gmail.com
 • Facebook
 • Pinterest
 • PHẠM VĂN TUYỂN

  Xem bài đăng
  Nội dung bài đăng
   Gọi Điện Thoại Zalo Facebook