lắp đặt Mộ tháp Mộ lục giác bằng đá trắng tại Phù Cừ – Hưng Yên