Lắp đặt bàn thờ thiên ngoài trời bằng đá trắng tại Hà Nội